yoga school kailas

今日のAMRITAチャンネル「キールタン・イメージビデオ マハーシヴァラートリ・シヴァ特集」

今日のAMRITAチャンネルは、「キールタン・イメージビデオ マハーシヴァラートリ・シヴァ特集」です。

今夜はマハーシヴァラートリですので、シヴァ特集です。

曲目

1.OM NAMAH SHIVAYA
2.KASHI VISHWANATH GANGE
3.KAILAS KI SHAKTI SHIVA
4.月光
5.SHIVA SHAMBO
6.バクティヨーガの歌
7.Maitri

share

  • Twitterにシェアする
  • Facebookにシェアする
  • Lineにシェアする